Nabídka palet

Nabízíme palety EUR A, EUR B, EUR C

Charakteristika opotřebení palet
Zajímá nás, v jakém stavu jsou EUR palety, které používáme dále pro oběh, a zda je stále ještě smíme používat!

Nová EUR paleta nenese žádné známky opotřebení. Jde buď o paletu úplně novou, nebo maximálně jednou použitou,
s kterou bylo velice šetrně nakládáno a manipulováno zásadně v čistém prostředí. Paleta má čisté světlé dřevo.
Musí být v perfektním stavu a nesmí být nikde poškozená.

Jak musí vypadat nové dřevěné EUR palety?
Nové dřevěné palety jsou světlé, čisté a bez vlhkých plísní. Všechny špalky jsou ostrouhané, nevyštípané a svlaky
nejsou poškozené. Rohy palet musí být ztupené ořezem. Rozměry jsou standardní, tedy 1200 x 800mm.
Nosnost dřevěných EUR palet je stanovena normou 1500kg. Tato norma dále uvádí, že je možné na sebe stahovat
až 3 palety. Platí tedy, že nosnost spodní palety je 4500kg.

Každá EUR paleta má na špalcích delší strany vypáleny registrační znaky garanta a poskytovatele licence, číslo
uživatele licence, tedy výrobce a znak EUR v oválném rámečku. To vše na obou stranách EUR palety. Dále má uvedený
drážní znak ze zemí EU na špalku.

7 znaků nové EUR palety
• nová EUR paleta je čistá,
• zcela nová,
• výrazně voní dřevem,
• je bez vlhkých plísní.
• všechny špalky jsou ostrohranné, nevyštípané,
• svlaky jsou nepoškozené.
• rohy palety jsou ztupené ořezem.


Použitá paleta "EUR A"   nahoru

Použitá paleta světlá "EUR A" nese známky opotřebení. Ale stále je světlá. Může být vícekrát použitá,
ale bylo s ní manipulováno šetrně a v čistém prostředí. Použitá paleta "EUR A" má světlé dřevo a nenese žádnou
známku poškození ani opravy. Téměř se neliší od palety "EUR nové".

Použitá paleta "EUR A" je světlá. Na špalcích delší strany každé palety jsou vypáleny registrační znaky garanta
a poskytovatele licence, číslo uživatele licence, znak EUR v oválném rámečku a to na obou stranách.

5 znaků použité palety "EUR A"
• použitá paleta "EUR A" je čistá,
• bez vlhkých plísní.
• všechny špalky jsou ostrohranné, nevyštípané,
• svlaky nepoškozené.
• rohy palety jsou ztupené ořezem.


Použitá paleta "EUR B"   nahoru

Použitá paleta označená "EUR B" nese již stopy silného opotřebení. Tato paleta je tmavší. Má šedivou nebo
tmavší hnědou barvu, ale není poškozená a je tedy plně funkční. Do kategorie použité palety "EUR B" mohou být
též zařazeny palety, které byly opraveny, ale opraveny tak, že plně vyhovují normě UIC 435-2 a ČSN 26 9110.

Co musí použitá paleta "EUR B" splňovat?
I použitá paleta "EUR B" musí mít na špalcích delší strany vypáleny registrační znaky garanta a poskytovatele
licence. Stejně tak číslo uživatele licence (výrobce) a znak EUR v oválném rámečku. Vše na obou stranách palety.

Podle čeho poznáte použitou paletu "EUR B"?
• použitá paleta "EUR B" je čistá,
• bez vlhkých plísní.
• špalky jsou ostrohranné, nevyštípané,
• svlaky nepoškozené.
• rohy palet jsou ztupené ořezem.
Některé špalky mohou být po opravě zcela světlé, stejně tak některé desky. Toto samozřejmě není
na závadu, pokud jinak paleta splňuje všechna ostatní kritéria.
 


Použitá paleta "EUR C"   nahoru

Poškozená paleta označená "EUR C" může být světlá i tmavá. Tato paleta je poškozená a vyžaduje
opravu, aby se dala opět použít.

Použitá paleta "EUR C" už nesplňuje normu a je neprovozushopná. Další případná manipulace s ní může
nejen ohrozit obaly i samotné přepravované zboží. ale je i v rozporu s kritérii bezpečnosti práce.

3 hlavní znaky použité palety "EUR C"
• použité paletě "EUR C" mohou chybět některé komponenty,
• má rozštíplé víkové desky ev. špalky.
• paleta si zachovává i přes toto poškození původní tvar.

   

Opravy palet

Opravy palet jsou prováděny podle ČSN 26 9107. Provádíme opravy jakýchkoliv vratných palet servisním
způsobem. Poškozené či rozbité palety sami odvezeme a v krátkém termínu opravené přivezeme zpět, popřípadě
provedeme opravu - vyměníme za opravené a zaplatíte pouze cenu servisu. Orientační cena je 50 – 70 Kč podle
rozsahu poškození a v závislosti na množství opravovaných palet. Tyto výměny provádíme vždy po dohodě se
zákazníkem. Pro naše zákazníky poskytujeme poradenskou činnost při správě paletového hospodářství,
školení zaměstnanců o paletách apod.

Palety se opravují tak, že se nahrazují poškozené nebo chybějící díly palet. Pro opravy musí být
použity pouze díly, které jsou přípustné k výrobě těchto palet. Opravené palety musí mít
technické parametry nové palety. Paleta se hodnotí jako neopravitelná (určená k vyřazení),
pokud chybí nebo je šikmo či příčně zlomen jeden ze tří svlaků ložné podlahy.
Ostatní poškození se hodnotí jako opravitelná.

Jak se pozná poškozená paleta?
1. Chybí-li, nebo je přelomený některý z přířezů ložné či opěrné plochy.
2. Chybí-li, nebo je přelomen některý ze svlaků.
3. Je-li některý z přířezů ložné či opěrné plochy rozštípnut v podélné ose tak, že odhaluje dva nebo více hřebů.
4. Je-li minimálně jeden ze všech špalíků narušen tak, že jsou odhaleny dva nebo více hřebů
(jeden hřebík jemožné tolerovat), špalík ztratil soudružnost jako celek nebo chybí-li špalík úplně.
5. Jestliže kterýkoliv ze špalíků neodpovídá předepsaným rozměrům včetně tolerance:
    - krajní špalíky 145 x 100 x78 mm (nesou označení státu, čísla licence a symbol EUR)
    - střední špalíky 145 x 145 x 78 mm (nejsou značené)
6. Je-li označeno správnými symboly méně než 5 krajních špalíků ze 6 ti. Je tedy povolen
jeden krajní špalík bez označení, ale splňující rozměrová kritéria.
7. Je-li paleta ve stavu, kdy viditelně ztratila požadovanou pevnost a tuhost.
8. Hrozí-li při manipulaci s paletou poranění, toto se týká vyčnívajících hřebů, které se nedají zatlouct.

Likvidace palet
Pokud se potřebujete zbavit starých a nepotřebných palet, zavolejte nám a my vše zařídíme za Vás.

Tepelné ošetření je vyjádřeno značkou HT.
Označování při provedení schválených opatření
Níže uvedené označení slouží k potvrzení, že dřevěná paleta opatřená tímto označením
byla podrobena schválenému ošetření.

Značka musí zahrnovat minimálně:
 

 

  

• symbol
• dvoupísmenný ISO kód státu, za nímž následuje specifické číslo přidělené státní organizací ochrany
rostlin výrobci dřevěné palety, který je odpovědný za zajištění použití vhodného dřeva a odpovídajícího označení
• zkratku stanovenou IPPC pro použití schváleného opatření (např. HT, ..)
• IPPC - Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin/ International Plant Protection Convention (tato úmluva
byla založena v roce 1951 pod záštitou FAO v Římě a později pozměňována)

Označení musí být:
• podle zde uvedeného vzoru
• čitelné
• trvalé a nepřenosné
• umístěné na viditelném místě, nejlépe na dvou protilehlých stranách palety, která je certifikována.

Použití červené nebo oranžové barvy je nutno vyloučit, neboť tyto barvy jsou používány
k označování nebezpečného zboží. Recyklovaná, znovu zpracovaná nebo opravovaná dřevěná paleta
by měla být znovu certifikována a znovu označena. Všechny složky takového materiálu by měly být ošetřeny.


Pevnost spojů palet je zaručena výhradně konvexními a šroubovými hřebíky. Palety se při výrobě
skládají do stohů - při rovnání na sebe maximálně po 15ks, při rovnání do sebe (zámkování) max. do 25ks,
aby nedošlo k převrácení stohů.

Technické předpisy a české technické normy týkající se palet

ČSN 269110 Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 x 1200 mm
ČSN 260002 Manipulace s materiálem. Názvosloví
ČSN ISO 445 (269006) Palety pro manipulaci s materiálem. Slovník
ČSN 269101 Paleta a nástavby palet. Zásady bezpečné manipulace
ČSN 269102 Palety a nástavby palet. Řady
ČSN 269104 Nástavby palet. Základní názvosloví
ČSN 269105 Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu
ČSN 269106 Nástavby palet. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 269107 Opravy prostých a ohradových palet Společná ustanovení
ČSN EN 13382 (269111) Prosté palety pro manipulaci s materiálem. Základní rozměry
ČSN 269112 Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 269113 Nevratné prosté palety. Základní parametry
ČSN 269114 Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení
ČSN ISO 8611 (269118) Prosté palety. Metody zkoušení
ČSN 269119 Prosté palety. Pevnostní požadavky
ČSN EN 13698-2 (269131) Výrobní specifikace palet – Část 1 : Konstrukční specifikace
prostých dřevěných palet 800 mm x 1200 mm
ČSN EN 13698-1 (269131) Výrobní specifikace palet – Část 2 : Konstrukční specifikace
prostých dřevěných palet 1000 mm x 1200 mm
ČSN EN ISO 18613 (269130) Opravy prostých dřevěných palet
ČSN EN 13545 (269124) Horní konstrukce palet.Nástavné rámy palet. Zkušební
metody a požadavky na provedení
ČSN ISO 12777-1 (269140) Metody zkoušení paletových spojů - Část 1: Stanovení
odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu
ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
ČSN EN 844-3 (490016) Kulatina a řezivo – Terminologie Část 3: obecné termíny vztahující se k řezivu
ČSN EN 1611-1(490019) Řezivo – Vizuální třídění jehličnatého dřeva – Část 1:
Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky
ČSN 491012 Listnaté řezivo Technické požadavky